LtsNewsItems[0].Title

Thông qua chương trình tổng thể làm căn cứ xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục (28/07/2017)

Ngày 12/4/2017, Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân và ý kiến của Hội đồng quốc gia thẩm đị...

Thách thức giảm tải cho môn Toán
Thách thức giảm tải cho môn Toán

VTV.vn - Không ít học sinh cho rằng, môn Toán hiện nay quá khó, quá lý thuyết, trừu tượng trong khi kiến thức lại quá tải.

Dạy - học tích hợp: Giúp học sinh phát triển năng lực, hội nhập Quốc tế
Dạy - học tích hợp: Giúp học sinh phát triển năng lực, hội nhập Quốc tế

Dạy học tích hợp là xu thế chung của giáo dục phổ thông các nước. Hiện nay, các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý trong chương trình giáo dục...

Dự thảo môn Sinh học: Tăng tính ứng dụng, tạo hứng thú cho học sinh
Dự thảo môn Sinh học: Tăng tính ứng dụng, tạo hứng thú cho học sinh

GD&TĐ - Ngay sau khi tìm hiểu dự thảo môn Sinh học trong Chương trình phổ thông tổng thể mới, theo giáo viên bộ môn Sinh tại TPHCM, nhận xét, tăng...

Định hướng nghề nghiệp sớm: Bước đột phá trong giáo dục
Định hướng nghề nghiệp sớm: Bước đột phá trong giáo dục

Theo các chuyên gia giáo dục, Chương trình Giáo dục Phổ thông mới mang tính đột phá khi cho phép học sinh được tự chọn và phân hóa môn học, hướng...

Để HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp không phải “sống mòn“
Để HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp không phải “sống mòn“

(PLO)- Hiện nay, hai hoạt động ngoài giờ lên lớp và hướng nghiệp chỉ tham chiếu vào xếp loại Hạnh kiểm, thực tế là rất chung chung, khó phân định...

Kiến thức tích hợp môn Khoa học Tự nhiên: Đảm bảo tính khoa học và nhất quán
Kiến thức tích hợp môn Khoa học Tự nhiên: Đảm bảo tính khoa học và nhất quán

GD&TĐ - Trong dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, môn Khoa học tự nhiên (KHTN) là môn học mới (so với chương trình giáo dục hiện hành),...