LtsNewsItems[0].Title

Thông qua chương trình tổng thể làm căn cứ xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục (28/07/2017)

Ngày 12/4/2017, Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân và ý kiến của Hội đồng quốc gia thẩm đị...

Định hướng nghề nghiệp sớm: Bước đột phá trong giáo dục
Định hướng nghề nghiệp sớm: Bước đột phá trong giáo dục

Theo các chuyên gia giáo dục, Chương trình Giáo dục Phổ thông mới mang tính đột phá khi cho phép học sinh được tự chọn và phân hóa môn học, hướng...

Để HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp không phải “sống mòn“
Để HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp không phải “sống mòn“

(PLO)- Hiện nay, hai hoạt động ngoài giờ lên lớp và hướng nghiệp chỉ tham chiếu vào xếp loại Hạnh kiểm, thực tế là rất chung chung, khó phân định...

Kiến thức tích hợp môn Khoa học Tự nhiên: Đảm bảo tính khoa học và nhất quán
Kiến thức tích hợp môn Khoa học Tự nhiên: Đảm bảo tính khoa học và nhất quán

GD&TĐ - Trong dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, môn Khoa học tự nhiên (KHTN) là môn học mới (so với chương trình giáo dục hiện hành),...

Dạy học tích hợp là xu hướng chung của chương trình môn học mới
Dạy học tích hợp là xu hướng chung của chương trình môn học mới

Theo như đánh giá của Bộ GD-ĐT những thay đổi của môn học mới, giáo viên hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu do có sự chuẩn bị mang tính bước đệm...

Học sinh lớp 1 và 2 sẽ được làm quen tiếng Anh ở chương trình mới thế nào?
Học sinh lớp 1 và 2 sẽ được làm quen tiếng Anh ở chương trình mới thế nào?

Điểm đáng chú ý nhất ở chương trình giáo dục phổ thông mới là ở cấp tiểu học môn tiếng Anh được đưa vào thành môn học tự chọn cho lớp 1 và lớp 2. Ở...

Học hết phổ thông, học sinh sẽ đạt trình độ Bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ
Học hết phổ thông, học sinh sẽ đạt trình độ Bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ

(GDVN) - Kết thúc chương trình giáo dục phổ thông, học sinh có khả năng giao tiếp đạt trình độ Bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho...