LtsNewsItems[0].Title

Thông qua chương trình tổng thể làm căn cứ xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục (28/07/2017)

Ngày 12/4/2017, Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân và ý kiến của Hội đồng quốc gia thẩm đị...

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Một bộ sách giáo khoa gây cứng nhắc
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Một bộ sách giáo khoa gây cứng nhắc

(Tổ Quốc) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã giải trình, làm rõ hơn các vấn đề về quản lý ngành, giải đáp băn khoăn mà các đại biểu...

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Giảm hơn 300 giờ học mỗi năm
Chương trình giáo dục phổ thông mới: Giảm hơn 300 giờ học mỗi năm

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, ở bậc THPT, học sinh học 2.284 giờ, giảm 262 giờ so với chương trình Ban cơ bản hiện hành; giảm 315 giờ so...

Chuẩn bị chắc chắn, thận trọng đổi mới chương trình, sách giáo khoa
Chuẩn bị chắc chắn, thận trọng đổi mới chương trình, sách giáo khoa

GD&TĐ - Để đáp ứng các điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT đã tăng cường chỉ đạo các địa phương rà...

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Điểm số không nên trở thành một cuộc đua
Chương trình giáo dục phổ thông mới: Điểm số không nên trở thành một cuộc đua

Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới cho rằng, để chương trình mới thành công, cần có nhiều sự thay đổi.

Cận cảnh xây dựng chính sách GD hướng tới phát triển nguồn nhân lực quốc gia của Singapore
Cận cảnh xây dựng chính sách GD hướng tới phát triển nguồn nhân lực quốc gia của Singapore

GD&TĐ - Nền kinh tế vững mạnh của đảo quốc Singapore liên quan trực tiếp đến chiến lược và các chính sách giáo dục. Ngay từ khi lập quốc, chính phủ...

Nâng chuẩn giáo viên tiểu học: Đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới
Nâng chuẩn giáo viên tiểu học: Đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới

GD&TĐ - Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi về việc nâng chuẩn giáo viên tiểu học (TH) từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng và tiến tới sẽ là đại học đã và...