Thông qua chương trình tổng thể làm căn cứ xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục (28/07/2017)

Ngày 12/4/2017, Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân và ý kiến của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình tổng thể (lần 2), Ban Phát triển chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã nghiêm túc tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện, trình Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thông qua ngày 27/7/2017.

Dạy học tích hợp là xu hướng chung của chương trình môn học mới
Dạy học tích hợp là xu hướng chung của chương trình môn học mới

Theo như đánh giá của Bộ GD-ĐT những thay đổi của môn học mới, giáo viên hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu do có sự chuẩn bị mang tính bước đệm...

Học sinh lớp 1 và 2 sẽ được làm quen tiếng Anh ở chương trình mới thế nào?
Học sinh lớp 1 và 2 sẽ được làm quen tiếng Anh ở chương trình mới thế nào?

Điểm đáng chú ý nhất ở chương trình giáo dục phổ thông mới là ở cấp tiểu học môn tiếng Anh được đưa vào thành môn học tự chọn cho lớp 1 và lớp 2. Ở...

Học hết phổ thông, học sinh sẽ đạt trình độ Bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ
Học hết phổ thông, học sinh sẽ đạt trình độ Bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ

(GDVN) - Kết thúc chương trình giáo dục phổ thông, học sinh có khả năng giao tiếp đạt trình độ Bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho...

Giới thiệu chương trình mới môn Tiếng Anh
Giới thiệu chương trình mới môn Tiếng Anh

GD&TĐ - Ban soạn thảo chương trình môn Ngoại ngữ giới thiệu những nét chung nhất về môn tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chương trình mới rất tiến bộ, phù hợp với thời đại mới
Chương trình mới rất tiến bộ, phù hợp với thời đại mới

GD&TĐ - Theo nhận xét của GS.VS Phạm Minh Hạc – nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Dự thảo các Chương trình môn học, hoạt động giáo dục mà Bộ GD&ĐT vừa...

Dự thảo chương trình GDPT mới: Gấp rút đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Dự thảo chương trình GDPT mới: Gấp rút đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Bộ GD&ĐT đã công bố Dự thảo chương trình các môn học giáo dục phổ thông (GDPT) mới. Dự thảo có 20 môn học, trong đó có một số môn học mới, một số môn...