Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ​ thông

 

Địa chỉ:Nhà A3 bis, Số 23,Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 043.2151663 ​

Email: rgep@moet.gov.vn​​​

​​​