LtsNewsItems[0].Title

Tăng cường tiếng Việt tại Nghệ An: Tâm thế vững vàng cho trẻ vào lớp 1

GD&TĐ - Nghệ An có 11 huyện miền núi cao với tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 15% toàn tỉnh.