Chương trình sách giáo khoa mới: Hỗ trợ tối đa học sinh vùng khó

Chương trình sách giáo khoa mới: Hỗ trợ tối đa học sinh vùng khó

01/07/2020

Sách giáo khoa là mối quan tâm hàng đầu với GV, phụ huynh và học sinh cả nước, đặc biệt các tỉnh vùng khó.

Bổ nhiệm Giám đốc dự án RGEP và Chương trình ETEP

Bổ nhiệm Giám đốc dự án RGEP và Chương trình ETEP

30/06/2020

Ngày 30/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý các Dự án Bộ GD&ĐT kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP) và Chương trình phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 MỚI NĂM HỌC 2020-2021 (Phần 6)

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 MỚI NĂM HỌC 2020-2021 (Phần 6)

29/06/2020

Ngày 22.6, VTV tổ chức buổi giao lưu trực tuyến giải đáp các vấn đề liên quan đến chương trình, sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Tại buổi giao lưu các khách mời đã làm rõ hơn về các vấn đề đặt ra khi thực hiện đổi mới chương trình GDPT; bồi dưỡng giáo viên, những vấn đề giáo viên cần thay đổi để thích ứng với chương trình mới; đổi mới quản trị nhà trường và hỗ trợ giáo viên, tránh áp đặt, tránh bệnh thành tích...RGEP lược ghi một số nội dung chính của chương trình.

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 MỚI NĂM HỌC 2020-2021 (Phần 5)

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 MỚI NĂM HỌC 2020-2021 (Phần 5)

29/06/2020

Ngày 22.6, VTV tổ chức buổi giao lưu trực tuyến giải đáp các vấn đề liên quan đến chương trình, sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Tại buổi giao lưu các khách mời đã làm rõ hơn về các vấn đề đặt ra khi thực hiện đổi mới chương trình GDPT; bồi dưỡng giáo viên, những vấn đề giáo viên cần thay đổi để thích ứng với chương trình mới; đổi mới quản trị nhà trường và hỗ trợ giáo viên, tránh áp đặt, tránh bệnh thành tích...RGEP lược ghi một số nội dung chính của chương trình.

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 MỚI NĂM HỌC 2020-2021 (Phần 4)

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 MỚI NĂM HỌC 2020-2021 (Phần 4)

29/06/2020

Ngày 22.6, VTV tổ chức buổi giao lưu trực tuyến giải đáp các vấn đề liên quan đến chương trình, sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Tại buổi giao lưu các khách mời đã làm rõ hơn về các vấn đề đặt ra khi thực hiện đổi mới chương trình GDPT; bồi dưỡng giáo viên, những vấn đề giáo viên cần thay đổi để thích ứng với chương trình mới; đổi mới quản trị nhà trường và hỗ trợ giáo viên, tránh áp đặt, tránh bệnh thành tích...RGEP lược ghi một số nội dung chính của chương trình.

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 MỚI NĂM HỌC 2020-2021 (Phần 3)

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 MỚI NĂM HỌC 2020-2021 (Phần 3)

29/06/2020

Ngày 22.6, VTV tổ chức buổi giao lưu trực tuyến giải đáp các vấn đề liên quan đến chương trình, sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Tại buổi giao lưu các khách mời đã làm rõ hơn về các vấn đề đặt ra khi thực hiện đổi mới chương trình GDPT; bồi dưỡng giáo viên, những vấn đề giáo viên cần thay đổi để thích ứng với chương trình mới; đổi mới quản trị nhà trường và hỗ trợ giáo viên, tránh áp đặt, tránh bệnh thành tích...RGEP lược ghi một số nội dung chính của chương trình.

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 MỚI NĂM HỌC 2020-2021 (Phần 2)

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 MỚI NĂM HỌC 2020-2021 (Phần 2)

29/06/2020

Ngày 22.6, VTV tổ chức buổi giao lưu trực tuyến giải đáp các vấn đề liên quan đến chương trình, sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Tại buổi giao lưu các khách mời đã làm rõ hơn về các vấn đề đặt ra khi thực hiện đổi mới chương trình GDPT; bồi dưỡng giáo viên, những vấn đề giáo viên cần thay đổi để thích ứng với chương trình mới; đổi mới quản trị nhà trường và hỗ trợ giáo viên, tránh áp đặt, tránh bệnh thành tích...RGEP lược ghi một số nội dung chính của chương trình.

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 MỚI NĂM HỌC 2020-2021 (Phần 1)

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 MỚI NĂM HỌC 2020-2021 (Phần 1)

29/06/2020

Ngày 22.6, VTV tổ chức buổi giao lưu trực tuyến giải đáp các vấn đề liên quan đến chương trình, sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Tại buổi giao lưu các khách mời đã làm rõ hơn về các vấn đề đặt ra khi thực hiện đổi mới chương trình GDPT; bồi dưỡng giáo viên, những vấn đề giáo viên cần thay đổi để thích ứng với chương trình mới; đổi mới quản trị nhà trường và hỗ trợ giáo viên, tránh áp đặt, tránh bệnh thành tích...RGEP lược ghi một số nội dung chính của chương trình.

Định hướng mục tiêu và giải pháp cho giáo dục phổ thông

Định hướng mục tiêu và giải pháp cho giáo dục phổ thông

25/06/2020

"Định hướng mục tiêu và giải pháp cho giáo dục phổ thông trong Chiến lược Giáo dục giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045" là nội dung của phiên họp thứ 2 Tiểu ban giáo dục phổ thông, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực.

Tinh giản chương trình giáo dục phổ thông: Giảm lượng, tăng chất

Tinh giản chương trình giáo dục phổ thông: Giảm lượng, tăng chất

22/06/2020

Dù không dạy học trong hoàn cảnh đặc thù do dịch bệnh Covid-19, từ năm học tới, học sinh sẽ vẫn được học theo chương trình tinh giản.