Tìm hiểu Chương trình môn Khoa học

24/03/2019

Tìm hiểu Chương trình môn Khoa học

Tải về tại đây
LtsNewsItems[0].Title

Dạy học phát triển năng lực: Hành lý gọn, dễ mang vác

Triển khai Chương trình GDPT mới tới đây, việc dạy học phát triển năng lực được quan tâm đặc biệt. Bộ GDĐT cũng rất chú trọng tổ chức tập huấn giáo viên, nhằm đổi mới kỹ thuật, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.