Học gì ở chương trình phổ thông mới?

Học gì ở chương trình phổ thông mới?

29/07/2017

Bộ GD-ĐT cho biết đây là căn cứ để xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục. Chương trình tổng thể sẽ được tiếp tục xem xét để ban hành chính thức cùng với các chương trình môn học và hoạt động giáo dục.

Thông qua chương trình tổng thể làm căn cứ xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục

Thông qua chương trình tổng thể làm căn cứ xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục

28/07/2017

Ngày 12/4/2017, Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân và ý kiến của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình tổng thể (lần 2), Ban Phát triển chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã nghiêm túc tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện, trình Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thông qua ngày 27/7/2017.

Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể: Nhiều thay đổi, nhưng không bỏ thi THPT

Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể: Nhiều thay đổi, nhưng không bỏ thi THPT

28/07/2017

(PLO) - Chiều tối 28/7, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. So với bản dự thảo được công bố tháng 4 vừa qua, ở tất cả các bậc học, Ban soạn thảo đã tiếp thu và điều chỉnh khá nhiều. Đặc biệt số lượng môn học, thời lượng học ở cả ba bậc học đều giảm so với dự thảo.

Thông qua Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Thông qua Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

27/07/2017

Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể vừa được Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thông qua ngày 27/7.

Hội thảo giáo dục STEM trong chương trình GDPT mới

Hội thảo giáo dục STEM trong chương trình GDPT mới

26/07/2017

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, ngày 25/7/2017, tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông (GDPT) và Ban Phát triển Chương trình GDPT đã tổ chức hội thảo Giáo dục STEM trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Chương trình giáo dục phổ thông mới có đầy đủ môn học STEM

Chương trình giáo dục phổ thông mới có đầy đủ môn học STEM

25/07/2017

(Thanh tra) - Ngày 25/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức hội thảo Giáo dục STEM trong chương trình (CT) giáo dục phổ thông (GDPT) mới. Tại đây, PGS.TS Lê Huy Hoàng, thành viên Ban Phát triển CT GDPT tổng thể cho biết: CT GDPT mới có đầy đủ 4 môn học STEM.

HỘI THẢO “HƯỚNG NGHIỆP, PHÂN LUỒNG HỌC SINH  SAU TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG”

HỘI THẢO “HƯỚNG NGHIỆP, PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG”

14/07/2017

Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) luôn là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Đây cũng là một trong các nội dung trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể được các nhà khoa học, các chuyên gia, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến trong thời gian vừa qua. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, ngày 13/7/2017, tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án hỗ trợ đổi mới GDPT phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo về hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS, THPT.

Thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (lần 2)

Thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (lần 2)

07/07/2017

Ngày 12/4/2017, dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (CT tổng thể) đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến đóng góp, Ban Phát triển CT tổng thể đã chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo CT tổng thể. Từ ngày 03/7/2017, Hội đồng quốc gia thẩm định CT tổng thể đã tiến hành thẩm định (lần 2) dự thảo CT tổng thể.

Kiều bào đóng góp đổi mới giáo dục phổ thông

Kiều bào đóng góp đổi mới giáo dục phổ thông

01/07/2017

Đổi mới giáo dục, đặc biệt là giáo dục phổ thông, luôn hướng tới hội nhập quốc tế về giáo dục, nhằm đào tạo những con người với sức mạnh tri thức và năng lực phù hợp thời đại mới.

LtsNewsItems[0].Title

Giới thiệu tóm tắt Chương trình tổng thể

Chương trình tổng thể là văn bản quy định những vấn đề chung nhất, có tính chất định hướng của chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng cấp học...