Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình môn Âm nhạc

Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình môn Âm nhạc

29/08/2017

Ngày 29/8/2017, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT, Ban Phát triển CT GDPT tổng thể và Ban Phát triển các CT môn học tổ chức hội thảo góp ý dự thảo CT môn Âm nhạc trước khi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến các tầng lớp nhân dân.

Phó giáo sư - chuyên gia chương trình mới bày cách viết sách giáo khoa

Phó giáo sư - chuyên gia chương trình mới bày cách viết sách giáo khoa

26/08/2017

(GDVN) - Giao tiếp đa phương thức còn là cơ hội để tích hợp việc phân tích ngôn ngữ trong môn Ngữ văn với hình ảnh, đường nét, màu sắc trong môn Mĩ thuật.