THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Tự nhiên và Xã hội (vòng 1)".

17/07/2019

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bên mời thầu) mời các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Tự nhiên và Xã hội (vòng 1)".

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Hoạt động trải nghiệm (vòng 1)"

17/07/2019

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bên mời thầu) mời các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Hoạt động trải nghiệm (vòng 1)".

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Đạo đức (vòng 1)"

17/07/2019

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bên mời thầu) mời các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Đạo đức (vòng 1)".

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Toán (vòng 1)"

17/07/2019

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bên mời thầu) mời các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Toán (vòng 1)".

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Tiếng Việt (vòng 1)"

17/07/2019

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bên mời thầu) mời các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Tiếng Việt (vòng 1)".

Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập chín hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập chín hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1

17/07/2019

Các hội đồng sẽ nghiên cứu, thẩm định để trình Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt sách giáo khoa trước ngày 30/9.

Hội thảo tập huấn cho ứng viên Hội đồng Quốc gia Thẩm định SGK lớp 1

Hội thảo tập huấn cho ứng viên Hội đồng Quốc gia Thẩm định SGK lớp 1

04/07/2019

Từ ngày 4 đến 6/7/2019 Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo - tập huấn cho các ứng viên Hội đồng Quốc gia Thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 1 biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) mới.

Hội thảo tập huấn thiết kế modul E- learning

Hội thảo tập huấn thiết kế modul E- learning

10/06/2019

Ngân hàng Thế giới và Ban Quản lý Dự án RGEP tổ chức hội thảo tập huấn về chủ đề “Thiết kế e-learning hiệu quả” giúp tăng cường năng lực đội ngũ thiết kế các chương trình e-learning, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Giáo viên VNEN tự tin khi áp dụng Chương trình mới

Giáo viên VNEN tự tin khi áp dụng Chương trình mới

01/06/2019

Chuẩn bị triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới, giáo viên tại nhiều trường áp dụng mô hình Trường học mới (VNEN) tự tin vì đã có kinh nghiệm dạy học định hướng năng lực nhờ phương pháp VNEN.

Họp khởi động đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng thế giới đối với Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông

Họp khởi động đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng thế giới đối với Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông

27/05/2019

Ngày 27/5/2019, tại Bộ GDĐT đã diễn ra phiên họp khởi động đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng thế giới đối với Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP).