Giới thiệu tóm tắt Chương trình tổng thể

Giới thiệu tóm tắt Chương trình tổng thể

17/01/2019

Chương trình tổng thể là văn bản quy định những vấn đề chung nhất, có tính chất định hướng của chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng cấp học...

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Ngữ văn

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Ngữ văn

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Ngữ văn

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Toán

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Toán

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Toán

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Giáo dục công dân

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Giáo dục công dân

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Giáo dục công dân

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Tự nhiên & Xã hội

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Tự nhiên & Xã hội

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Tự nhiên và xã hội

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Lịch sử & Địa lý (Tiểu học)

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Lịch sử & Địa lý (Tiểu học)

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Lịch sử & Địa lý (Tiểu học)

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Lịch sử & Địa lý (THCS)

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Lịch sử & Địa lý (THCS)

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Lịch sử và Địa lý (THCS)

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Lịch sử

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Lịch sử

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Lịch sử

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Địa lí

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Địa lí

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Địa lí

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Khoa học

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Khoa học

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Khoa học