Dự thảo Chương trình môn Công nghệ

20/01/2018

Tải về tại đây
LtsNewsItems[0].Title

Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Nhiều tín hiệu vui (05/12/2018)

GD&TĐ - Đề án rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường, lớp học đang được ngành Giáo dục triển khai và bước đầu đạt nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều điểm trường lẻ đã được sáp nhập về điểm trường chính, để phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý,...