LtsNewsItems[0].Title

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Trao quyền tự chủ cho giáo viên (18/09/2018)

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết- Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, với việc áp dụng đổi mới phương pháp dạy học, chương trình lần này không có phương pháp hay cuốn sách giáo khoa (SGK) nào là tuyệt đối. Thầy cô được tự do, linh hoạt trong việc chọn lựa nội dung ở các bộ sách khác ...