LtsNewsItems[0].Title

Giải pháp “giảm sốc” khi áp dụng Chương trình mới

Để đón đầu Chương trình GDPT 2018, việc chuyển mạnh dạy và học sang định hướng phát triển năng lực đang là yêu cầu cấp bách đối với ngành giáo dục. Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cần làm quen với việc quản trị dạy học/ giáo dục trong triển khai Chương trình mới; giáo viên đứng lớp cũng cần hiểu và là...