LtsNewsItems[0].Title

Bồi dưỡng giáo viên: yếu tố then chốt quyết định thành công của giáo dục

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT nói về chuẩn bị đội ngũ giáo viên đáp ứng Chương trình GDPT mới.