Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Nguồn: VTV

17/11/2016

LtsNewsItems[0].Title

Giới thiệu tóm tắt Chương trình tổng thể

Chương trình tổng thể là văn bản quy định những vấn đề chung nhất, có tính chất định hướng của chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng cấp học...