Chương trình GDPT mới: Tăng trải nghiệm, kể cả ở các môn tự nhiên

Chương trình GDPT mới: Tăng trải nghiệm, kể cả ở các môn tự nhiên

05/01/2019

Nhìn vào chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, ngay cả các môn tự nhiên vốn trước đây nặng hàn lâm sẽ được giảm tải và tăng nhiều hoạt động trải nghiệm.

Chuyên đề Một số vấn đề chung về GDPT mới: Dạy học 2 buổi/ ngày ở cấp tiểu học

Chuyên đề Một số vấn đề chung về GDPT mới: Dạy học 2 buổi/ ngày ở cấp tiểu học

30/12/2018

Mục tiêu dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học là gì? Các địa phương và cơ sở giáo dục cần làm gì để thực hiện dạy học 2 buổi/ngày?

Chuyên đề Một số vấn đề chung về CTGDPT mới: Chương trình mới giảm tải so với chương trình hiện hành như thế nào?

Chuyên đề Một số vấn đề chung về CTGDPT mới: Chương trình mới giảm tải so với chương trình hiện hành như thế nào?

30/12/2018

Từ việc phân tích các nguyên nhân gây ra "quá tải" cho học sinh, CT GDPT mới đã có các biện pháp "giảm tải" cụ thể.

Chuyên đề Một số vấn đề chung về CTGDPT mới: Nội dung giáo dục của địa phương và kế hoạch giáo dục nhà trường

Chuyên đề Một số vấn đề chung về CTGDPT mới: Nội dung giáo dục của địa phương và kế hoạch giáo dục nhà trường

30/12/2018

Kế hoạch giáo dục của nhà trường là sự cụ thể hóa tiến trình thực hiện Chương trình GDPT (bao gồm nội dung giáo dục của địa phương) phù hợp với điều kiện cụ thể về thời gian, đặc điểm của người học, nhân lực, vật lực,… của nhà trường. Kế hoạch giáo dục của nhà trường được xây dựng hằng năm dựa trên kế hoạch giáo dục chung và các hướng dẫn trong Chương trình GDPT.

Chuyên đề Một số vấn đề chung về CTGDPT mới: Vì sao phải dạy học tích hợp? Tổ chức dạy học tích hợp như thế nào?

Chuyên đề Một số vấn đề chung về CTGDPT mới: Vì sao phải dạy học tích hợp? Tổ chức dạy học tích hợp như thế nào?

30/12/2018

Thực tiễn thử nghiệm dạy học tích hợp ở Việt Nam trong nhiều năm qua cho thấy việc xây dựng chương trình môn học tích hợp giúp học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức, kĩ năng của nhiều lĩnh vực chuyên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong học tập và đời sống, qua đó giúp học sinh phát triển được những phẩm chất và năng lực mà chương trình GDPT kì vọng. Ngoài ra, nó còn giúp tránh được sự trùng lặp kiến thức nếu dạy ở nhiều môn học, nhờ đó phù hợp với thời gian học của học sinh trong nhà trường, góp phần giảm tải so với chương trình hiện hành.

Chuyên đề Một số vấn đề chung về CTGDPT mới: Thời lượng môn học

Chuyên đề Một số vấn đề chung về CTGDPT mới: Thời lượng môn học

30/12/2018

6. Việc phân bổ thời lượng cho các môn học trong Chương trình GDPT mới dựa trên cơ sở nào? Thời lượng học có thể hiện sự phân biệt môn chính, môn phụ không (ví dụ: thời lượng học các môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật rất thấp so với một số môn học khác, như môn Tiếng Việt ở tiểu học)?

Chuyên đề Một số vấn đề chung về CT GDPT mới: Vì sao phải đổi mới chương trình giáo dục phổ thông?

Chuyên đề Một số vấn đề chung về CT GDPT mới: Vì sao phải đổi mới chương trình giáo dục phổ thông?

30/12/2018

Vì sao phải đổi mới chương trình giáo dục phổ thông? Có người cho rằng chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) cần được đổi mới vì chương trình hiện hành có nhiều hạn chế, bất cập. Hiểu như vậy có phần đúng nhưng chưa đầy đủ.

Chuyên đề Một số vấn đề chung về CT GDPT mới: Chương trình GDPT mới kế thừa những gì ở chương trình hiện hành?

Chuyên đề Một số vấn đề chung về CT GDPT mới: Chương trình GDPT mới kế thừa những gì ở chương trình hiện hành?

30/12/2018

Những điểm kế thừa của Chương trình GDPT mới so với Chương trình GDPT hiện hành được thể hiện như thế nào?

Chuyên đề Một số vấn đề chung về CTGDPT mới: Chương trình GDPT mới có những gì khác chương trình hiện hành?

Chuyên đề Một số vấn đề chung về CTGDPT mới: Chương trình GDPT mới có những gì khác chương trình hiện hành?

30/12/2018

Để thực hiện mục tiêu đổi mới, Chương trình GDPT mới vừa kế thừa và phát triển những ưu điểm của Chương trình GDPT hiện hành, vừa khắc phục những hạn chế, bất cập của chương trình này.