GS Nguyễn Minh Thuyết: Không chờ SGK mới,​ nên bổ sung để dạy ngay về cuộc chiến chống quân TQ xâm lược

GS Nguyễn Minh Thuyết: Không chờ SGK mới,​ nên bổ sung để dạy ngay về cuộc chiến chống quân TQ xâm lược

22/08/2017

(VTC News) - GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên chương trình, SGK phổ phông mới cho rằng không phải đợi đến khi có SGK mới mà nên bổ sung để dạy ngay cho học sinh về cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược.

Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình môn Tin học  trong Chương trình GDPT mới

Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình môn Tin học trong Chương trình GDPT mới

22/08/2017

Ngày 22/8/2017, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT, Ban Phát triển CT GDPT tổng thể và Ban Phát triển các CT môn học tổ chức hội thảo góp ý dự thảo CT môn Tin học trước khi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến các tầng lớp nhân dân.

Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình môn Sinh học trong Chương trình GDPT mới

Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình môn Sinh học trong Chương trình GDPT mới

21/08/2017

Ngày 21/8/2017, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT, Ban Phát triển CT GDPT tổng thể và Ban Phát triển các CT môn học tổ chức hội thảo góp ý dự thảo CT môn Sinh học trước khi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến các tầng lớp nhân dân.

Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình môn Hóa học trong Chương trình GDPT mới

Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình môn Hóa học trong Chương trình GDPT mới

18/08/2017

Ngày 18/8/2017, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT, Ban Phát triển CT GDPT tổng thể và Ban Phát triển các CT môn học tổ chức hội thảo góp ý dự thảo CT môn Hóa học (cấp THPT) trước khi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến các tầng lớp nhân dân.

Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình môn Vật lý

Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình môn Vật lý

17/08/2017

Ngày 17/8/2017, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT, Ban Phát triển CT GDPT tổng thể và Ban Phát triển các CT môn học tổ chức hội thảo góp ý dự thảo CT môn Vật lý trước khi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến các tầng lớp nhân dân.

Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình môn Khoa học tự nhiên trong Chương trình GDPT mới

Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình môn Khoa học tự nhiên trong Chương trình GDPT mới

16/08/2017

Ngày 16/8/2017, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT, Ban Phát triển CT GDPT tổng thể và Ban Phát triển các CT môn học tổ chức hội thảo góp ý dự thảo CT môn Khoa học tự nhiên trước khi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến các tầng lớp nhân dân.

Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình môn Toán

Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình môn Toán

15/08/2017

Ngày 15/8/2017, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT, Ban Phát triển CT GDPT tổng thể và Ban Phát triển các CT môn học tổ chức hội thảo góp ý dự thảo CT môn Toán trước khi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến các tầng lớp nhân dân.

Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình môn Địa lý trong Chương trình GDPT mới

Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình môn Địa lý trong Chương trình GDPT mới

14/08/2017

Ngày 14/8/2017, sau một tuần liên tiếp tổ chức các hội thảo góp ý dự thảo CT các môn học, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT, Ban Phát triển CT GDPT tổng thể và Ban Phát triển các CT môn học tiếp tục tổ chức hội thảo góp ý dự thảo CT môn Địa lý (ở cấp THPT) trước khi chỉnh sửa và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến các tầng lớp nhân dân.

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể: Thống nhất nội dung, hài hòa môn học

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể: Thống nhất nội dung, hài hòa môn học

12/08/2017

Kinhtedothi - Việc bố trí số tiết học cho các môn học và hoạt động giáo dục phải căn cứ vào khả năng đóng góp của từng môn học đối với việc hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi cho học sinh.

Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình môn Lịch sử và Địa lý trong Chương trình GDPT mới

Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình môn Lịch sử và Địa lý trong Chương trình GDPT mới

11/08/2017

Ngày 11/8/2017, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT, Ban Phát triển CT GDPT tổng thể và Ban Phát triển các CT môn học tiếp tục tổ chức hội thảo góp ý dự thảo CT môn Lịch sử và Địa lý trước khi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến các tầng lớp nhân dân.