Chương trình mới yêu cầu dạy Ngữ văn ngoài sách giáo khoa

Chương trình mới yêu cầu dạy Ngữ văn ngoài sách giáo khoa

12/01/2018

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, chương trình Ngữ văn mới đặt ra yêu cầu dạy ngoài sách giáo khoa. Nhà trường cần có tài liệu tham khảo từ tác phẩm văn học đến văn bản thông tin.

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Thay đổi từng môn học

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Thay đổi từng môn học

12/01/2018

Chương trình giáo dục phổ thông mới được đổi mới theo hướng trang bị những năng lực, phẩm chất cụ thể cho học sinh nên chương trình của mỗi môn học cũng dự kiến thay đổi mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu này.

“Chí Phèo” không phải là tác phẩm bắt buộc trong chương trình Ngữ văn mới

“Chí Phèo” không phải là tác phẩm bắt buộc trong chương trình Ngữ văn mới

12/01/2018

Đây là khẳng định của GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông tổng thể - về những thay đổi của môn Ngữ Văn trong chương trình phổ thông mới.

Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới: Đặt chất lượng lên hàng đầu

Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới: Đặt chất lượng lên hàng đầu

05/01/2018

(ĐCSVN) - Ban soạn thảo Chương trình giáo dục phổ thông mới đã quán triệt, dù Quốc hội ra Nghị quyết cho phép lùi thời gian triển khai chương trình mới tối đa là 2 năm với mỗi cấp học thì vẫn phải tích cực, gấp rút chuẩn bị; đồng thời luôn đặt vấn đề bảo đảm chất lượng lên hàng đầu.

Hoạt động trải nghiệm ở chương trình phổ thông mới được dạy thế nào?

Hoạt động trải nghiệm ở chương trình phổ thông mới được dạy thế nào?

05/01/2018

Vietnam.net - PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Hoạt động trải nghiệm nhấn mạnh hoạt động trải nghiệm trong chương trình phổ thông mới không phải là một môn học mà là hoạt động giáo dục được thực hiện bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12.

Toàn cảnh thực hiện chủ trương đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Toàn cảnh thực hiện chủ trương đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

22/11/2017

So với lộ trình nêu tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, thời gian áp dụng chương trình giáo dục phổ thông, SGK mới được lùi 2 năm so với quy định cũ và theo hình thức cuốn chiếu.

Chậm nhất 2020 phải áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới

Chậm nhất 2020 phải áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới

21/11/2017

Với đa số phiếu thuận, chiều 21/11 Quốc hội đã đồng ý điều chỉnh lộ trình triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới quy định tại nghị quyết số 88/2014 của Quốc hội.

Hội thảo Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất chuẩn đầu ra giữa các Chương trình môn học, hoạt động giáo dục

Hội thảo Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất chuẩn đầu ra giữa các Chương trình môn học, hoạt động giáo dục

17/11/2017

Vừa qua, Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với Ngân hàng Thế giới, đã tổ chức hội thảo “Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất chuẩn đầu ra giữa các chương trình môn học, hoạt động giáo dục ở các lớp và các cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Muốn thành công, chương trình mới cần tính đến cách mạng 4.0

Muốn thành công, chương trình mới cần tính đến cách mạng 4.0

02/11/2017

(GDVN) - “Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi sự đóng góp của những con người năng động, tự lập, tự do, tự học, tự nghiên cứu, tự động viên, nhất là óc sáng tạo”.

Lùi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 1 hay 2 năm?

Lùi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 1 hay 2 năm?

02/11/2017

TP - Ủy ban Văn hóa, giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội vừa có báo cáo thẩm tra tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.