Họp khởi động đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng thế giới đối với Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông

27/05/2019

Ngày 27/5/2019, tại Bộ GDĐT đã diễn ra phiên họp khởi động đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng thế giới đối với Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP).

Phiên họp do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Đoàn đánh giá của Ngân hàng Thế giới do bà Keiko Inou làm trưởng đoàn đã làm việc cùng các đại biểu phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ GD&ĐT, BQL các Dự án Bộ GDĐT, Dự án RGEP, ETEP, đại diện một số trường Sư phạm...


Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (giữa) chủ trì phiên họp

Tại cuộc họp, Lãnh đạo Bộ GĐ&ĐT, đoàn đánh giá của Ngân hàng Thế giới và các đại biểu đã lắng nghe ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Dự án RGEP báo cáo kết quả thực hiện dự án thời gian qua. Theo ông Thành, Dự án RGEP đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là đã hoàn thành các Chương trình môn học để Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành (ngày 26/12/2018); dự thảo Chương trình và Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục Quốc phòng an ninh; biên soạn, chỉnh sửa và đang trong quá trình số hóa tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới để đưa lên hệ thống bồi dưỡng GV qua mạng phục vụ bồi dưỡng GV, CBQL; biên soạn Tài liệu tìm hiểu Chương trình mới để sử dụng trong tập huấn cho người tham gia biên soạn, thẩm định SGK.


Giám đốc Dự án RGEP Nguyễn Xuân Thành báo cáo tại cuộc họp

Trong công tác bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện Chương trình mới, Dự án RGEP phối hợp với Chương trình ETEP tổ chức 2 đợt hội thảo - tập huấn cho 200 báo cáo viên nguồn về giáo dục phát triển năng lực học sinh thực hiện Chương trình GDPT 2018 và hội thảo-tập huấn cho 100 giảng viên quản lý giáo dục (QLGD) chủ chốt về phát triển tài liệu và triển khai bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL các cơ sở GDPT thực hiện CT GDPT 2018.

Về hỗ trợ biên soạn sách giáo khoa (SGK) theo Chương trình mới, Dự án sẽ tổ chức tập huấn cho người tham gia biên soạn, thẩm định SGK về Chương trình tổng thể và các Chương môn học, Tài liệu hướng dẫn thực hiện các Chương trình môn học, Thông tư 33 và Bộ tiêu chí đánh giá SGK (cụ thể hóa các tiêu chuẩn SGK quy định tại Thông tư 33), Quy định chính tả trong SGK, cũng như về thực hiện Khung chống định kiến trong biên soạn SGK và Giáo dục tài chính trong SGK.

Ngoài ra, Dự án sẽ tiếp tục các nhiệm vụ hỗ trợ đánh giá và phân tích kết quả học tập  để liên tục cải tiến Chương trình và chính sách GDPT, tăng cường năng lực phát triển Chương trình và đánh giá giáo dục học sinh, đánh giá diện rộng quốc gia kết quả học tập của học sinh (NLSA),...


Bà Keiko Inou (giữa) phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại phiên họp, Keiko Inou, đại diện Ngân hàng Thế giới chia sẻ: “Tôi rất hài lòng vì nhận thấy một số hoạt động của Dự án tiến triển và có kết quả tốt, nhất là về việc xây dựng Chương trình. Tôi cũng đã hình dung thấy bức tranh toàn cảnh, trong đó các nhiệm vụ chính của Dự án đang được hiện thực hóa một cách hữu hiệu”. Theo bà Keiko, việc phối hợp tích cực giữa Dự án RGEP và Chương trình ETEP đã loại bỏ những sự chồng chéo và thúc đẩy sự phát triển của trong kết quả hoạt động của Dự án.


Quang cảnh phiên họp

Kết thúc phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ thay mặt Bộ GDĐT cảm ơn Ngân hàng Thế giới đã đồng hành với các Dự án của Bộ và khẳng định các Vụ, Cục, các trường Sư phạm cũng như Dự án RGEP sẽ tiếp tục phối hợp hoạt động, đẩy mạnh tiến độ để Dự án đạt kết quả cao nhất.

Kiều Trinh

 

(RGEP)