Kỳ thi THPTQG 2018 tiếp tục được đề cập tại Hội nghị tổng kết của Bộ GDĐT

02/08/2018

(Tổ Quốc) - Trong Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 được tổ chức sáng 02/8, Bộ GDĐT đã trình bày một số kết quả nổi bật của Bộ và tổng kết về Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của các địa phương và kết quả của các cấp học, Bộ GDĐT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2018-2019 của toàn ngành.


Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 ngành Giáo dục được tổ chức qua mạng trực tuyến với 63 điểm cầu tại 63 tỉnh/thành phố sáng ngày 02/8 (ảnh PLO)

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Bộ đã đạt được nhiều kết quả, trong đó có 10 kết quả nổi bật: Trình Quốc hội 02 dự án Luật; Hoàn thành thẩm định chương trình môn học trong CTGDPT mới; Hoàn hành rà soát hiện trạng đội ngũ giáo viên; Kịp thời chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo; Tăng cường cơ sở vật chất; Đẩy mạnh tự chủ đại học; Kiểm định chất lượng giáo dục có chuyển biến mạnh mẽ; Học sinh Việt Nam giành thành tích cao tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế; Bộ GDĐT xếp thứ hạng cao về chỉ số cải cách hành chính; Kết quả đổi mới giáo dục của Việt Nam được các nước, tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Đáng chú ý là , ngày 15/3/2018, Ngân hàng Thế giới đã ra Thông cáo báo chí, theo đó khẳng định, 7 trong số 10 hệ thống giáo dục hàng đầu của thế giới nằm ở khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, trong đó sự phát triển thực sự ấn tượng là ở hệ thống giáo dục của Trung Quốc và Việt Nam (hai quốc gia tiên phong trong đổi mới giáo dục). Đây là một thành tựu lớn của khu vực và có thể trở thành những bài học kinh nghiệm quan trọng cho các quốc gia khác trên thế giới.

Về Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Bộ đánh giá việc tổ chức Kỳ thi đáp ứng cơ bản các mục tiêu đổi mới thi và tuyển sinh, đồng thời chỉ ra một số hạn chế của Kỳ thi và đưa ra các giải pháp hoàn thiện Kỳ thi THPT quốc gia.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học 2017-2018 về việc triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành, khắc phục những hạn chế, tồn tại, trong năm học mới 2018-2019, Bộ sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước; Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục; Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở GDĐT; Hội nhập quốc tế trong GDĐT; Tăng cường CSVC đảm bảo chất lượng các hoạt động GDĐT; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các giải pháp cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ này được Bộ đưa ra: Hoàn thiện thể chế về GDĐT; Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho GDĐT; Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; và đẩy mạnh công tác truyền thông về GDĐT.

M.Vy

 

(Tổ quốc)