Nâng cao năng lực dạy và học các chương trình bồi dưỡng thường xuyên tiếp cận theo năng lực cho giảng viên trường sư phạm

08/08/2019

Từ 6-10/8/2019, tại Đà Nẵng Bộ GDĐT tổ chức Hội thảo – Tập huấn “Dạy và học các chương trình bồi dưỡng thường xuyên tiếp cận theo năng lực”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, PGĐ Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV&CBQLCSGDPT (ETEP) nhấn mạnh: Đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt đóng vai trò quan trọng, quyết định sự thành công của các hoạt động bồi dưỡng GV cốt cán, CBQLCSGDPT cốt cán sẽ được Bộ GD&ĐT triển khai trong thời gian tới.


PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, PGĐ Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV&CBQLCSGDPT (ETEP): "Đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt đóng vai trò quan trọng, quyết định sự thành công của các hoạt động bồi dưỡng GV cốt cán".

Hộ thảo – Tập huấn có sự tham gia của các chuyên gia giáo dục trong nước và chuyên gia quốc tế, nhằm bồi dưỡng giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt về tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình tổng thể và chương trình giáo dục/ Hoạt động giáo dục theo môn học để triển khai bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình GDPT 2018; Bồi dưỡng về hoạt động dạy học, thi kiểm tra đánh giá kết quả của người học theo tiếp cận theo năng lực; Đồng thời nhằm thống nhất về phương pháp, cách thức bồi dưỡng giáo viên cổt cán, dựa trên nền tảng thống nhẩt nội dung bồi dưỡng. 


GS Đinh Quang Báo, Phó Giám đốc Kỹ thuật Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT (RGEP) giới thiệu cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc đổi mới CT GDPT mới. 

200 đại biểu đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, lãnh đạo, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt của 4 trường: Đại học Vinh, Đại học Sư phạm-ĐH Huế, Đại học Sư phạm-ĐH Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh.ĐHSP Hà Nội tham dự Hội thảo – Tập huấn lắng nghe và thảo luận các nội dung về Chương trình GDPT, cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc đổi mới Chương trình GDPT; Tư tưởng chủ đạo và quan điểm phát triển Chương trình GDPT; Những đặc trưng của CT GDPT trên các phương diện cấu trúc, phẩm chất và năng lực, tích hợp và phân hoá, hướng nghiệp và giáo dục STEM, tính mở và linh hoạt của Chương trình; Hướng dẫn xây dựng các bài học minh hoạ; Về hoạt động dạy học, thi kiểm tra, đánh giá kết quả của người học theo tiếp cận năng lực; Kỹ năng tập huấn cho đối tượng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán thực hiện CT GDPT Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực nghiệp vụ về thực hiện CT GDPT; Kinh nghiệm quốc tế về bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên.


Các thành viên tham gia tập huấn

Trước khi tham gia bồi dưỡng trực tiếp, các học viên đã tự học, tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và Chương trình giáo dục/Hoạt động giáo dục theo môn học qua mạng; Tìm hiểu và hướng dẫn thực hiện theo 19 chương trình môn học/Hoạt động giáo dục. Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu, các giảng viên sư phạm chủ chốt góp ý, chính sửa bổ sung, hoàn chỉnh và phát triển tài liệu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ QLCSGDPT cốt cán trước khi tiến hành bồi dưỡng đội ngũ cốt cán; Thảo luận và xây dựng kịch bản các bài giảng  tập huấn giáo viên phổ thông cốt cán theo tiếp cận năng lực.

Các giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt sẽ tiến hành tập huấn cho đội ngũ cốt cán để họ có thể hỗ trợ đồng nghiệp  trong quá trình tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, ngay tại trường, trong công việc,  đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới, linh hoạt, chủ động ứng phó với những thay đổi của thực tiễn giáo dục, nhu cầu đa dạng của học sinh phổ thông và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông vì sự phát triển và hạnh phúc của học sinh.

Hội thảo – Tập huấn “Dạy và học các chương trình bồi dưỡng thường xuyên tiếp cận theo năng lực” đợt 2  sẽ diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 12-16/8/2019 dành cho 5 trường: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Sư phạm-ĐH Thái Nguyên, Học viện Quản lý Giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội.