Tập huấn 700 giảng viên sư phạm về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

31/07/2019

Tiếp nối các hoạt động tập huấn đã tổ chức trong năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức bồi dưỡng về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 cho đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt, với mục tiêu bồi dưỡng nhân sự tham gia phát triển tài liệu và triển khai bồi dưỡng giáo viên phổ thông, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, bắt đầu từ ngày 1/8, các khóa tập huấn do các trường Sư phạm chủ chốt, bao gồm Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên; và Trường Đại học Vinh triển khai tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Vinh, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh. Tổng số học viên tham gia khoảng 700 người.

Trước khi tham gia bồi dưỡng tập trung, học viên tự học qua hệ thống đào tạo trực tuyến 3 ngày. Sau đó, học viên tham gia học tập trung 3 ngày, với các nội dung: Tìm hiểu và hướng dẫn thực hiện chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình GDPT 2018; Điều kiện tổ chức thực hiện GDPT 2018; Phát triển nội dung, tài liệu, phương thức bồi dưỡng giáo viên phổ thông để thực hiện GDPT 2018... theo tài liệu bồi dưỡng do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội biên soạn.

Báo cáo viên các lớp bồi dưỡng được lựa chọn từ đội ngũ báo cáo viên nguồn đã tham gia Hội thảo - Tập huấn Giáo dục phát triển năng lực học sinh thực hiện Chương trình GDPT 2018 tổ chức tại Hà Nội tháng 4- 5/2019, và một số chuyên gia khác.

Kết thúc đợt tập huấn, mỗi trường tham gia tổ chức tập huấn sẽ chọn từ 2 đến 3 giảng viên sư phạm chủ chốt của mỗi môn học để tham gia tập huấn dạy và học các chương trình bồi dưỡng thường xuyên tiếp cận theo năng lực.

Ngay sau đợt tập huấn này, từ ngày 6-10/8, Bộ GDĐT tiếp tục tổ chức Hội thảo tập huấn “Dạy và học các chương trình bồi dưỡng thường xuyên tiếp cận theo năng lực” cho 400 học viên, với mục đích bồi dưỡng giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt về tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình tổng thể và Chương trình các môn học/ hoạt động giáo dục theo môn học để triển khai bồi dưỡng giáo viên và CBQL cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán nâng cao năng lực thực hiện Chương trình GDPT 2018; đồng thời bồi dưỡng giảng viên sư phạm, giảng viên QLGD chủ chốt về hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả người học.

(RGEP)