500 tổ trưởng chuyên môn khu vực miền trung được bồi dưỡng về thực hiện chương trình GD phổ thông mới

29/10/2019

Ngày 29/10, 500 tổ trưởng chuyên môn các trường phổ thông khu vực phía Bắc đã được Bộ GD&ĐT tập huấn về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới tại Trường ĐH Vinh (Nghệ An).


Thứ trưởng Bộ GDĐT phát biểu khai mạc tập huấn

Tiếp theo các đợt tập huấn dành cho  cán bộ quản lý, hiệu trưởng, giáo viên cốt cán vừa qua, Bộ GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch và triển khai bồi dưỡng tổ trưởng bộ môn các trường phổ thông của cả nước.

Tại buổi khai mạc khóa bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn của Bộ GDĐT dành cho các tổ trưởng chuyên môn khu vực phía Bắc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đưa ra các yêu cầu đối với các tổ trưởng chuyên môn: Nắm được chương trình giáo dục phổ thông mới; nắm được chương trình bộ môn mình phụ trách cùng với phương pháp giảng dạy; nắm được cách đánh giá theo hướng phát huy năng lực người học. Từ đó, góp phần bồi dưỡng giáo viên đại trà, để bước vào năm học 2019 – 2020 và các năm học sau đó, các thầy cô có thể chủ động, tự tin thực hiện Chương trình GDPT mới.

Buổi khai mạc có sự tham gia của đại diện Vụ Giáo dục Trung học, các cục, vụ liên quan thuộc Bộ cùng hơn 500 tổ trưởng chuyên môn các trường phổ thông của 9 tỉnh khu vực phía Bắc.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nêu vai trò quan trọng của tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông, vì đây là những giáo viên đã qua thực tiễn giảng dạy, có năng lực chuyên môn tốt, được đồng nghiệp tôn vinh và đi đầu trong thực hiện đổi mới dạy – học tại đơn vị giáo dục. Thứ trưởng cũng đánh giá cao đội ngũ giảng viên nguồn của ĐH Vinh có năng lực, mạnh mẽ, đã xây dựng bộ tài liệu tập huấn một cách tâm huyết, công phu.

Tại buổi khai mạc khóa bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn của Bộ GDĐT dành cho các tổ trưởng chuyên môn khu vực phía Bắc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đưa ra các yêu cầu đối với các tổ trưởng chuyên môn: Nắm được chương trình giáo dục phổ thông mới; nắm được chương trình bộ môn mình phụ trách cùng với phương pháp giảng dạy; nắm được cách đánh giá theo hướng phát huy năng lực người học. Từ đó, góp phần bồi dưỡng giáo viên đại trà, để bước vào năm học 2019 – 2020 và các năm học sau đó, các thầy cô có thể chủ động, tự tin thực hiện Chương trình GDPT mới.

Buổi khai mạc có sự tham gia của đại diện Vụ Giáo dục Trung học, các cục, vụ liên quan thuộc Bộ cùng hơn 500 tổ trưởng chuyên môn các trường phổ thông của 9 tỉnh khu vực phía Bắc.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nêu vai trò quan trọng của tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông, vì đây là những giáo viên đã qua thực tiễn giảng dạy, có năng lực chuyên môn tốt, được đồng nghiệp tôn vinh và đi đầu trong thực hiện đổi mới dạy – học tại đơn vị giáo dục. Thứ trưởng cũng đánh giá cao đội ngũ giảng viên nguồn của ĐH Vinh có năng lực, mạnh mẽ, đã xây dựng bộ tài liệu tập huấn một cách tâm huyết, công phu.

Thứ trưởng đề nghị các thầy cô là tổ trưởng chuyên môn dùng hết tư duy, năng lực của mình ngay từ khóa bồi dưỡng này. Lấy mục tiêu chất lượng là mục tiêu số 1 trong lớp học, học tập cách thức tổ chức lớp học, triển khai ở thực tế tốt hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chỉ đạo các thành viên tham gia tập huấn cần nắm vứng những thay đổi lớn về tư duy giáo dục, cụ thể là việc chuyển tư duy từ việc chú trọng phát triển số lượng sang chú trọng phát triển chất lượng, lấy chất lượng làm mục tiêu hàng đầu;Chuyển tư duy dạy học theo hướng chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ nội dung kiến thức, nền giáo dục bằng cấp, sang nền giáo dục theo hướng phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học, từ đó thay đổi về mục tiêu, phương pháp dạy học; Thay đổi tư duy về tổ chức dạy học, từ khoanh vùng trong 4 bức tường lớp học mở rộng về không gian, cách thức; Đổi mới đánh giá theo hướng phát huy năng lực người học, triệt để áp dụng các yêu cầu về thực hiện đổi mới này theo Thông tư 30, thông tư 22 đối với Tiểu học và thông tư 58 đối với THCS; Đổi mới tư duy từ đào tạo theo khả năng sang đào tạo đáp ứng nhu cầu người học, nhu cầu xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng nếu giáo viên nắm rõ 5 thay đổi tư duy quan trọng này và phát huy trách nhiệm thì sẽ thuận lợi hơn trong thực hiện chương trình phổ thông mới và thay sách giáo khoa, nhất là trong bối cảnh các nhà trường phổ thođã có những bước chuẩn bị, áp dụng các mô hình tiên tiến tiệm cận với chương trình phổ thông mới, đặc biệt là bậc tiểu học.

Khóa bồi dưỡng kéo dài từ ngày 29 đến ngày 31/10, do chuyên gia của Bộ GD&ĐT và giảng viên nguồn của Đại học Vinh đứng lớp.

PV