Hiểu đúng về sách giáo khoa trong chương trình mới

16/10/2020

Sách giáo khoa chỉ là tài liệu, chương trình mới là pháp lệnh - Các chuyên gia giáo dục cho rằng nhiều người đang chưa hiểu đúng về vai trò của sách giáo khoa trong chương trình mới.

Bích Thuỷ - Phùng Định

(VTV24)