Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập chín hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1

17/07/2019

Các hội đồng sẽ nghiên cứu, thẩm định để trình Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt sách giáo khoa trước ngày 30/9.

Ngày 16/7, ông Thái Văn Tài, Quyền Vụ trưởng Giáo dục tiểu học, cho biết, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định thành lập chín hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa bao gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan. Ít nhất 1/3 tổng số thành viên trong mỗi hội đồng là giáo viên đang giảng dạy môn học, hoạt động giáo dục tương ứng ở cấp tiểu học.

Ông Thái Văn Tài trong buổi tập huấn về thẩm định sách giáo khoa. Ảnh: Quỳnh Trang.

Theo quy định, thành viên hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đều có trình độ từ đại học trở lên, am hiểu về khoa học giáo dục, có chuyên môn phù hợp với sách giáo khoa được thẩm định. Những người này từng tham gia xây dựng và thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, tham gia các hoạt động chuyên môn liên quan khác hoặc có ít nhất ba năm trực tiếp dạy học ở cấp học có sách giáo khoa được thẩm định.

Theo kế hoạch, các thành viên hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới mà các nhà xuất bản gửi tới để nghiên cứu độc lập. Sau một thời gian, hội đồng sẽ làm việc tập trung để thảo luận, thống nhất việc đánh giá đối với các cuốn sách, bộ sách.

Trước ngày 30/9, quá trình thẩm định sách giáo khoa sẽ hoàn tất để trình Bộ trưởng xem xét việc phê duyệt, cho phép sử dụng sách.

Hiện tại, sau thời hạn nhận bản thảo sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được bản thảo của năm bộ sách.

Xuân Hoa

(VNEspress)