Hội thảo tập huấn cho ứng viên Hội đồng Quốc gia Thẩm định SGK lớp 1

04/07/2019

Từ ngày 4 đến 6/7/2019 Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo - tập huấn cho các ứng viên Hội đồng Quốc gia Thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 1 biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) mới.

Hội thảo nhằm thảo luận các nội dung cụ thể hóa các tiêu chuẩn đánh giá sách giáo khoa quy định trong thông tư 33/2017 của Bộ GD&ĐT(thông tư 33/2017/tt-bgdđt - ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa).


Vụ trưởng Vụ GD Trung học Vũ ĐIình Chuẩn phát biểu tại Hội thảo - tập huấn

Tham gia hội thảo có các ứng viên của 10 Hội đồng Quốc gia Thẩm định SGK là các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý giáo dục, giáo viên; chủ biên các Chương trình môn học của Chương trình GDPT mới; đại diện các Cục, Vụ của Bộ GD&ĐT, Viện KHGD.

Trong hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung cụ thể hóa các tiêu chuẩn đánh giá sách giáo khoa, với các ví dụ minh chứng cụ thể về nội dung và hình thức SGK, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục trong SGK, cấu trúc SGK cũng như ngôn ngữ và hình thức trình bày SGK theo thông tư 33. Các điều kiện tiên quyết của SGK được nhấn mạnh: “Nội dung và hình thức SGK không trái với quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về xuất bản phẩm. Nội dung và hình thức SGK không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, lứa tuổi và địa vị xã hội.” – Thông tư 33/2017. Nhiệm vụ của Hội đồng Quốc gia Thẩm định cũng được trình bày và thảo luận chi tiết.

Trước đó, Bộ GDĐT đã có thông báo về việc tổ chức thẩm định SGK lớp 1 gửi đến các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK cho Chương trình GDPT mới có nhu cầu thẩm định. Theo đó, từ ngày 1/7 đến hết ngày 15/7, Bộ GD&ĐT nhận hồ sơ thẩm định SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT mới. Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa thực hiện theo quy định tại Điều 17, Thông tư 33/2017. Các tổ chức và cá nhân biên soạn SGK có nhu cầu thẩm định cần thực hiện thông qua đơn vị đề nghị thẩm định là các nhà xuất bản đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Thông tư 33/2017.

Sau hội thảo, Bộ GD&ĐT sẽ thành lập hội đồng thẩm định quốc gia sách giáo khoa lớp 1 cho các môn học. Các hội đồng thẩm định quốc gia sẽ bắt đầu khẩn trương làm việc trong tháng 7 để đảm bảo chất lượng sách giáo khoa và tiến độ in ấn, phát hành sách đáp ứng kịp thời chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021.

 

(RGEP)