Hội thảo tập huấn thiết kế modul E- learning

10/06/2019

Ngân hàng Thế giới và Ban Quản lý Dự án RGEP tổ chức hội thảo tập huấn về chủ đề “Thiết kế e-learning hiệu quả” giúp tăng cường năng lực đội ngũ thiết kế các chương trình e-learning, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Bắt đầu từ tháng 5, Bộ Giáo dục Đào tạo bắt đầu các hoạt động tập huấn cho các báo cáo viên nguồn, giảng viên quản lí giáo dục cốt cán... để chuẩn bị triển khai tập huấn hàng loạt cho các cán bộ quản lý cấp Sở, Phòng, tổ trưởng bộ môn các nhà trường phổ thông, giáo viên… đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Theo định hướng của Bộ, các tập huấn được tiến hành với hai kênh: trực tiếp và trực tuyến.


Hội thảo "Thiết kế e - learning hiệu quả".

Để hỗ trợ Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục (RGEP) và Chương trình ETEP trong việc xây dựng các chương trình và module bồi dưỡng giáo viên trực tuyến (e-learning) hiệu quả nhằm thực hiện Chương tình Giáo dục phổ thông (GDPT) mới trong thời gian tới, Ngân hàng Thế giới và Ban Quản lý Dự án RGEP tổ chức hội thảo tập huấn về chủ đề “Thiết kế e-learning hiệu quả” giúp tăng cường năng lực đội ngũ thiết kế các chương trình e-learning, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham gia tập huấn có lãnh đạo, chuyên viên các Vụ Giáo dục Trung học, vụ Giáo dục Tiểu học;  cán bộ từ một số Cục, Viện, trường Sư phạm. Đây là các thành viên đã và đang hoặc sẽ tham gia thiết kế nội dung, kịch bản sư phạm, lập trình và thẩm định các module bồi dưỡng giáo viên trực tuyến của Dự án RGEP và ETEP, của Bộ GDĐT và các bên có liên quan. Nội dung tập huấn tập trung vào các vấn đề như: Thiết kế khóa học e-learning hiệu quả; Triển khai và quản lý hệ thống e-learning hiệu quả xuống địa phương: kinh nghiệm và bài học; Một số công nghệ ứng dụng hiệu quả trong thiết kế e-learning tương tác;… Báo cáo viên tại hội thảo là bà Kay Margetts, Phó Giáo sư giáo dục, Trường ĐH Melbourne, Australia; Ông Nguyễn Duy Hải, Chuyên gia công nghệ thông tin, Trường ĐHSP Hà Nội; Ông Nguyễn Lộc, Tư vấn công nghệ thông tin, Ngân hàng Thế giới.


Bà Kay Margetts, Phó Giáo sư giáo dục, Trường ĐH Melbourne, Australia, thuyết trình tại hội thảo.

Hội thảo tập huấn nhằm giúp những người tham gia nắm vững các nguyên tắc cơ bản của dạy và học hiệu quả; Nắm vững các nguyên tắc chi phối việc học tập trực tuyến hiệu quả; Hiểu về các kỹ thuật thiết kế một khóa học bồi dưỡng trực tuyến hiệu quả có tính tương tác cao; Tiếp cận các ví dụ minh họa về thiết kế module bồi dưỡng giáo viên trực tuyến; Hiểu những vấn đề liên quan đến triển khai và quản lý hệ thống bồi dưỡng giáo viên trực tuyến; và trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan với các chuyên gia thiết kế và quản trị hệ thống các khóa học e-learning.