[Infographics] 5 phẩm chất và 10 năng lực cần phát triển cho học sinh

15/08/2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh với 5 phẩm chất chủ yếu và 10 năng lực cốt lõi cần phát triển.

((TTXVN/Vietnam+))