Khai mạc đợt đánh giá giữa kì Dự án Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông

29/11/2018

Ngày 28/11/2018, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Thế giới họp khai mạc đợt đánh giá giữa kì Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP) của Ngân hàng Thế giới.

Phiên họp do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì. Đoàn đánh giá của WB do bà Keiko Inou làm trưởng đoàn, cùng các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, đã làm việc cùng các đại biểu phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ GD&ĐT, BQL các Dự án Bộ GDĐT, Dự án RGEP, ETEP... 


Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ (phải) chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo Bộ GĐ&ĐT, đoàn đánh giá của Ngân hàng Thế giới và các đại biểu đã lắng nghe ông Đoàn Văn Ninh, Giám đốc Dự án RGEP báo cáo kết quả thực hiện dự án giai đoạn 2015-2018. Trong phiên họp buổi chiều, các bên liên quan tham dự cuộc họp cũng lắng nghe bài phát biểu của bà KK Chan, chuyên gia Ngân hàng Thế giới về kinh nghiệm của Hongkong về đảm bảo chất lượng cho quá trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới.


Bà Keiko Inoue (giữa) phát biểu trong phiên khai mạc.

Trong phiên họp sáng 29/11 về Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và chống định kiến trong bồi dưỡng giáo viên, đoàn đánh giá và các đại biểu đã lắng nghe đại diện Dự án RGEP trình bày cụ thể về lộ trình, cách thức, nội dung, phương pháp,... bồi dưỡng giáo viên đáp ứng Chương trình GDPT mới. Kế hoạch bồi dưỡng GV đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ đại diện các Cục, Vụ, Viện có liên quan, cũng như ý kiến từ đại diện một số trường Sư phạm.Đại biểu sôi nổi thảo luận trong phiên họp về bồi dưỡng, đào tạo giáo viên đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Đoàn đánh giá WB, các Cục, Vụ, Viện, BQL RGEP và các đại biểu sẽ tiếp tục làm việc về các nội dung như: Chương trình nghiên cứu về triển khai, đánh giá và điều chỉnh Chương trình Giáo dục phổ thông mới; Tăng cường năng lực đánh giá học sinh; Phương án phát triển bản thảo 1 bộ sách giáo khoa; Phát triển sách giáo khoa điện tử, sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số,  Khung chống định kiến trong phát triển sách giáo khoa;...