Bộ Giáo dục triển khai tập huấn “Giáo dục phát triển năng lực và triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới”

12/04/2019

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục thực hiện Chương trình (CT) giáo dục phổ thông (GDPT) mới, Bộ GDĐT tổ chức đợt tập huấn “Giáo dục phát triển năng lực và triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới”.

Với mục tiêu bồi dưỡng giảng viên sư phạm, giảng viên quản lí giáo dục (QLGD) và báo cáo viên để tham gia biên soạn tài liệu và triển khai bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GDPT thực hiện CT GDPT mới, hội thảo tập huấn tập  trung hướng dẫn thực hiện CT GDPT mới; đổi mới kỹ thuật, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Các học viên sẽ là giảng viên nguồn, là hạt nhân của các đợt tập huấn được triển khai sau này.

Khóa bồi dưỡng được chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ 16/4 đến 20/4, với mục tiêu giúp các học viên hiểu rõ những nguyên tắc chủ chốt của giáo dục phát triển năng lực và những yêu cầu cốt lõi đối với giảng viên cốt cán trong chương trình GDPT mới. Đợt 2 từ 20/5 đến 24/5, học viên được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực hành giáo dục phát triển năng lực, tập trung vào các kỹ thuật tổ chức dạy học, phương pháp và hình thức giảng dạy. Sau mỗi đợt bồi dưỡng, học viên tiếp tục được huấn luyện trực tuyến từ các giảng viên trường ĐH Melbourne, giúp cho các học viên áp dụng các kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ khóa học vào việc đào tạo cho đồng nghiệp một cách hiệu quả nhất.

Giảng viên của khóa tập huấn là các chuyên gia từ trường Đại Học Melbourne (Australia), một trong những trường đại học lâu đời nhất của Australia, trung tâm hàng đầu thế giới về nghiên cứu và giảng dạy, nơi đã đào tạo ra nhiều giáo sư và học giả có tư duy đổi mới và cấp tiến với sự nghiệp thành công hàng đầu trên thế giới trong suốt 160 năm lịch sử phát triển của mình. Điểm mới của phương pháp đào tạo lần này là tập trung vào xây dựng năng lực và thay đổi thông qua tương tác hai chiều, nhận xét, xây dựng; đề cao các hoạt động tương hỗ liên kết giữa lý thuyết và thực hành.

200 báo cáo viên nguồn của đợt bồi dưỡng lần này bao gồm 120 giảng viên sư phạm, 60 giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý trường phổ thông  giỏi, 20 cán bộ quản lý và các chuyên viên của Bộ giáo dục đào tạo.

 

Sau khóa tập huấn, 200 báo cáo viên nguồn sẽ triển khai bồi dưỡng cho 800 giảng viên sư phạm chủ chốt và các giảng viên chủ chốt sẽ bồi dưỡng cho gần 7.000 tổ trưởng chuyên môn, 28.000 giáo viên cốt cán các cấp học, 1.000 CBQL cấp Sở, Phòng GDĐT, 4.000 CBQL cơ sở GDPT cốt cán. Từ đó, triển khai tập huấn cho toàn bộ giáo viên, CBQL cơ sở GDPT trên toàn quốc.