Tập huấn giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt chuẩn bị thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới

06/05/2019

Ngày 6.5.2019, Bộ giáo dục đào tạo tổ chức tập huấn về thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới cho 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt.


PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Dự án RGEP-ETEP phát biểu khai mạc Hội thảo - tập huấn.

Tập huấn về Chương trình mới dưới góc nhìn của nhà quản lý

Với nội dung tập trung vào 2 vấn đề lớn: Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông mới và định hướng đổi mới giáo dục phổ thông để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoá tập huấn dành cho 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 6-8/5, nhằm giúp giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt hiểu sâu về Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 dưới góc độ của nhà quản lý để từ đó, họ có thể kết hợp với đội ngũ xây dựng tài liệu của Học viện Giáo dục thảo luận và hoàn thiện tài liệu Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho cán bộ quản lý cấp Sở/ Phòng và hiệu trưởng trường phổ thông. Tài liệu này thể hiện rõ việc hướng dẫn chuẩn bị điều kiện thực hiện chương trình mới để cán bộ quản lý cấp sở GDĐT, phòng GDĐT chỉ đạo triển khai ở các địa phương, nhà trường; hướng dẫn tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn thực hiện chương trình mới trong trường phổ thông dành cho hiệu trưởng.


Vụ trưởng Vụ GD Trung học Vũ Đình Chuẩn trình bày về Định hướng triển khai CT GDPT 2018 ở cấp Trung học.

Đồng thời với việc hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng, các giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt sẽ được phát triển các năng lực đáp ứng yêu cầu tập huấn cho 1.028 cán bộ quản lý cấp sở GDĐT, phòng GDĐT và 4.000 hiệu trưởng cốt cán. Sau khoá tập huấn này, các giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt sẽ bồi dưỡng nâng cao năng lực cho hai nhóm đối tượng trên trong quá trình họ thực hiện nhiệm vụ mà chương trình giáo dục phổ thông mới đặt ra bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.


Vụ trưởng Vụ GD tiểu học Thái Văn Tài trình bày về Định hướng triển khai CT GDPT 2018 ở cấp Tiểu học.

Các học viên tham gia đều là Thạc sĩ, Tiến sĩ, có chuyên môn về Quản lý giáo dục, được lựa chọn từ 9 cơ sở giáo dục đại học trường gồm: trường Đại học Sư phạm Hà Nội; trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội; trường Đại học Sư phạm – Đại Học Thái Nguyên; trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; trường Đại học Vinh; trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế; trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng; trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh và Học viện Quản lý Giáo dục.


Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Khoá tập huấn 100 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt sẽ có sự tham gia đứng lớp, trao đổi của các chủ biên môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới, lãnh đạo Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học, để giúp học viên hiểu tường tận các vấn đề khoá tập huấn đặt ra.

1.028 cán bộ quản lý cấp Sở, Phòng được tập huấn

Cũng trong tháng này, từ 13-15/5, tại 4 khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ, 1.028 cán bộ quản lý cấp Sở/ Phòng Giáo dục sẽ được tập huấn nội dung Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông mới và định hướng đổi mới giáo dục phổ thông để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ đó, các cán bộ quản lý cấp Sở/ Phòng Giáo dục hiểu rõ các yêu cầu đối với nhà quản lý và thực hiện tốt các nhiệm vụ đáp nhằm giúp các cơ sở giáo dục triển khai Chương trình một cách hiệu quả.

Các học viên tham gia tập huấn gồm 315 cán bộ quản lý cấp Sở Giáo dục, 713 cán bộ quản lý (hoặc chuyên viên) cấp Phòng giáo dục phụ trách 3 cấp học.

Các khóa tập huấn do Dự án Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông (RGEP) và Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) tổ chức.

RGEP