Hoạt động trải nghiệm ở chương trình phổ thông mới được dạy thế nào?

Hoạt động trải nghiệm ở chương trình phổ thông mới được dạy thế nào?

05/01/2018

Vietnam.net - PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Hoạt động trải nghiệm nhấn mạnh hoạt động trải nghiệm trong chương trình phổ thông mới không phải là một môn học mà là hoạt động giáo dục được thực hiện bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12.

Toàn cảnh thực hiện chủ trương đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Toàn cảnh thực hiện chủ trương đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

22/11/2017

So với lộ trình nêu tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, thời gian áp dụng chương trình giáo dục phổ thông, SGK mới được lùi 2 năm so với quy định cũ và theo hình thức cuốn chiếu.

Chậm nhất 2020 phải áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới

Chậm nhất 2020 phải áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới

21/11/2017

Với đa số phiếu thuận, chiều 21/11 Quốc hội đã đồng ý điều chỉnh lộ trình triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới quy định tại nghị quyết số 88/2014 của Quốc hội.

Hội thảo Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất chuẩn đầu ra giữa các Chương trình môn học, hoạt động giáo dục

Hội thảo Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất chuẩn đầu ra giữa các Chương trình môn học, hoạt động giáo dục

17/11/2017

Vừa qua, Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với Ngân hàng Thế giới, đã tổ chức hội thảo “Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất chuẩn đầu ra giữa các chương trình môn học, hoạt động giáo dục ở các lớp và các cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Muốn thành công, chương trình mới cần tính đến cách mạng 4.0

Muốn thành công, chương trình mới cần tính đến cách mạng 4.0

02/11/2017

(GDVN) - “Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi sự đóng góp của những con người năng động, tự lập, tự do, tự học, tự nghiên cứu, tự động viên, nhất là óc sáng tạo”.

Lùi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 1 hay 2 năm?

Lùi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 1 hay 2 năm?

02/11/2017

TP - Ủy ban Văn hóa, giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội vừa có báo cáo thẩm tra tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Nhiều đại biểu thấu cảm với Bộ trưởng Nhạ

Nhiều đại biểu thấu cảm với Bộ trưởng Nhạ

01/11/2017

(GDVN) - “Nhiệm kỳ mới được hai năm, không phải chúng ta biện bạch cho cái sự chậm nhưng cần chia sẻ những khó khăn cho người kế thừa. Vì, kế thừa mà gần như làm lại".

Các môn học thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội giúp người học  trở thành công dân có tri thức, có đạo đức trong tương lai

Các môn học thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội giúp người học trở thành công dân có tri thức, có đạo đức trong tương lai

01/11/2017

Ông Alan Kinder là chuyên gia tư vấn quốc tế về xây dựng Chương trình các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục Khoa học xã hội. Xin trân trọng giới thiệu bài viết của ông về dự thảo Chương trình một số môn học thuộc lĩnh vực giáo dục Khoa học xã hội trong Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thời gian triển khai chương trình phổ thông mới có thể lùi 2 năm

Thời gian triển khai chương trình phổ thông mới có thể lùi 2 năm

01/11/2017

VIetnamnet - Báo cáo của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội (Ủy ban) cho biết, có 2 loại ý kiến về việc lùi thời gian thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới. Có ý kiến đồng ý lùi 1 năm như đề xuất nhưng cũng có ý kiến đề nghị lùi 2 năm.

Chương trình môn Mỹ thuật mới  phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về giáo dục nghệ thuật

Chương trình môn Mỹ thuật mới phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về giáo dục nghệ thuật

27/10/2017

Sau khi Chương trình (CT) giáo dục phổ thông tổng thể (GDPT) tổng thể được Ban Chỉ đạo đổi mới CT, sách giáo khoa (SGK) GDPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông qua, dự thảo CT các môn học và hoạt động giáo dục đã được các nhóm chuyên gia tích cực, khẩn trương xây dựng. Sau nhiều hội thảo phạm vi hẹp, các dự thảo đã nhận được ý kiến góp ý của nhiều chuyên gia, trong đó có các chuyên gia tư vấn quốc tế.