Xã hội hoá biên soạn sách giáo khoa để tránh độc quyền

Xã hội hoá biên soạn sách giáo khoa để tránh độc quyền

02/04/2019

Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện thống nhất trong toàn quốc, mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa...

Chủ động đón nhận Chương trình giáo dục phổ thông mới

Chủ động đón nhận Chương trình giáo dục phổ thông mới

02/04/2019

GD&TĐ - Đổi mới trong công tác dạy học; thực hiện các giờ học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, nhiều trường đã chủ động sẵn sàng đón nhận Chương trình GDPT mới.

Thông báo mời thầu chủ biên, tác giả, biên tập viên sách giáo khoa

Thông báo mời thầu chủ biên, tác giả, biên tập viên sách giáo khoa

01/04/2019

Bộ GDĐT tổ chức tuyển chọn các chủ biên, tác giả và biên tập viên để biên soạn, biên tập sách giáo khoa (SGK).

Tìm hiểu Chương trình môn Âm nhạc

30/03/2019

Tìm hiểu Chương trình môn Âm nhạc

Tập huấn giáo viên theo Chương trình giáo dục phổ thông mới: Bồi dưỡng phải trở thành nhiệm vụ tự thân của nhà giáo

Tập huấn giáo viên theo Chương trình giáo dục phổ thông mới: Bồi dưỡng phải trở thành nhiệm vụ tự thân của nhà giáo

29/03/2019

Sau khi ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) mới ngày 26/12/2018, Bộ GDĐT và các địa phương tích cực triển khai Chương trình GDPT mới, trong đó có công tác bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) theo Chương GDPT mới.

Tìm hiểu Chương trình môn Công nghệ

28/03/2019

Tìm hiểu Chương trình môn Công nghệ

Năm 2019, tập trung bồi dưỡng giáo viên và viết sách giáo khoa lớp một

Năm 2019, tập trung bồi dưỡng giáo viên và viết sách giáo khoa lớp một

27/03/2019

Trong năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó đặc biệt ưu tiên việc bồi dưỡng giáo viên và viết sách giáo khoa lớp một.

Tìm hiểu Chương trình môn Hóa học

27/03/2019

Tìm hiểu Chương trình môn Hóa học

Tìm hiểu Chương trình môn Sinh học

27/03/2019

Tìm hiểu Chương trình môn Sinh học