Dạy - học tích hợp: Giúp học sinh phát triển năng lực, hội nhập Quốc tế

Dạy - học tích hợp: Giúp học sinh phát triển năng lực, hội nhập Quốc tế

26/01/2018

Dạy học tích hợp là xu thế chung của giáo dục phổ thông các nước. Hiện nay, các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý trong chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam mới tích hợp ở mức độ thấp, chưa tích hợp ở mức độ cao như nhiều nước trên thế giới. Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ chú trọng cải thiện nội dung này.

Dự thảo môn Sinh học: Tăng tính ứng dụng, tạo hứng thú cho học sinh

Dự thảo môn Sinh học: Tăng tính ứng dụng, tạo hứng thú cho học sinh

25/01/2018

GD&TĐ - Ngay sau khi tìm hiểu dự thảo môn Sinh học trong Chương trình phổ thông tổng thể mới, theo giáo viên bộ môn Sinh tại TPHCM, nhận xét, tăng tính ứng dụng công nghệ sinh học, tính thực tiễn sẽ tạo hứng thú cho học sinh khi theo học môn Sinh vốn dĩ từ trước đến nay được coi là bộ môn “kén” HS.

Định hướng nghề nghiệp sớm: Bước đột phá trong giáo dục

Định hướng nghề nghiệp sớm: Bước đột phá trong giáo dục

25/01/2018

Theo các chuyên gia giáo dục, Chương trình Giáo dục Phổ thông mới mang tính đột phá khi cho phép học sinh được tự chọn và phân hóa môn học, hướng nghiệp sớm.

Để HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp không phải “sống mòn“

Để HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp không phải “sống mòn“

25/01/2018

(PLO)- Hiện nay, hai hoạt động ngoài giờ lên lớp và hướng nghiệp chỉ tham chiếu vào xếp loại Hạnh kiểm, thực tế là rất chung chung, khó phân định...

Kiến thức tích hợp môn Khoa học Tự nhiên: Đảm bảo tính khoa học và nhất quán

Kiến thức tích hợp môn Khoa học Tự nhiên: Đảm bảo tính khoa học và nhất quán

24/01/2018

GD&TĐ - Trong dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, môn Khoa học tự nhiên (KHTN) là môn học mới (so với chương trình giáo dục hiện hành), là môn học tích hợp phát triển từ môn “Tìm hiểu tự nhiên” ở các lớp 4, 5.

Dạy học tích hợp là xu hướng chung của chương trình môn học mới

Dạy học tích hợp là xu hướng chung của chương trình môn học mới

22/01/2018

Theo như đánh giá của Bộ GD-ĐT những thay đổi của môn học mới, giáo viên hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu do có sự chuẩn bị mang tính bước đệm trong thời gian qua.

Học sinh lớp 1 và 2 sẽ được làm quen tiếng Anh ở chương trình mới thế nào?

Học sinh lớp 1 và 2 sẽ được làm quen tiếng Anh ở chương trình mới thế nào?

22/01/2018

Điểm đáng chú ý nhất ở chương trình giáo dục phổ thông mới là ở cấp tiểu học môn tiếng Anh được đưa vào thành môn học tự chọn cho lớp 1 và lớp 2. Ở chương trình hiện hành, việc học tiếng Anh chỉ bắt đầu từ lớp 3.

Học hết phổ thông, học sinh sẽ đạt trình độ Bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ

Học hết phổ thông, học sinh sẽ đạt trình độ Bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ

22/01/2018

(GDVN) - Kết thúc chương trình giáo dục phổ thông, học sinh có khả năng giao tiếp đạt trình độ Bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Giới thiệu chương trình mới môn Tiếng Anh

Giới thiệu chương trình mới môn Tiếng Anh

22/01/2018

GD&TĐ - Ban soạn thảo chương trình môn Ngoại ngữ giới thiệu những nét chung nhất về môn tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chương trình mới rất tiến bộ, phù hợp với thời đại mới

Chương trình mới rất tiến bộ, phù hợp với thời đại mới

22/01/2018

GD&TĐ - Theo nhận xét của GS.VS Phạm Minh Hạc – nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Dự thảo các Chương trình môn học, hoạt động giáo dục mà Bộ GD&ĐT vừa công bố không chỉ phù hợp với điều kiện thực tại của đất nước mà còn phù hợp với thời đại mới.

Thông qua chương trình tổng thể làm căn cứ xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục (28/07/2017)

Ngày 12/4/2017, Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân và ý kiến của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình tổng thể (lần 2), Ban Phát triển chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã nghiêm túc tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện, trình Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thông qua ngày 27/7/2017.