Chuyên đề Một số vấn đề chung về CT GDPT mới: Vì sao phải đổi mới chương trình giáo dục phổ thông?

Chuyên đề Một số vấn đề chung về CT GDPT mới: Vì sao phải đổi mới chương trình giáo dục phổ thông?

30/12/2018

Vì sao phải đổi mới chương trình giáo dục phổ thông? Có người cho rằng chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) cần được đổi mới vì chương trình hiện hành có nhiều hạn chế, bất cập. Hiểu như vậy có phần đúng nhưng chưa đầy đủ.

Chương trình tổng thể

Chương trình tổng thể

28/12/2018

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Ngữ văn

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Ngữ văn

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Ngữ văn

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Toán

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Toán

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Toán

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Giáo dục công dân

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Giáo dục công dân

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Giáo dục công dân

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Tự nhiên và xã hội

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Tự nhiên và xã hội

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Tự nhiên và xã hội