Vì tầm vóc Việt - 31/8/2017

09/09/2017

Chương trình Vì tầm vóc việt của kênh VTV 1, Đài Truyền hình Việt Nam giới thiệu một giờ ngoại khóa thú vị của học sinh trường Tiểu học Dịch vọng B, Hà Nội. Đây là một hoạt động trong bộ sách “Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh tiểu học” của NXB Sư phạm - Bộ sách hướng dẫn giáo viên và học sinh thực hiện các hoạt động trải nghiệm thông qua các đề tài hấp dẫn, thú vị.
LtsNewsItems[0].Title

Thông qua chương trình tổng thể làm căn cứ xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục (28/07/2017)

Ngày 12/4/2017, Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân và ý kiến của Hội đồng quốc gia thẩm đị...