Vì tầm vóc Việt - 31/8/2017

09/09/2017

Chương trình Vì tầm vóc việt của kênh VTV 1, Đài Truyền hình Việt Nam giới thiệu một giờ ngoại khóa thú vị của học sinh trường Tiểu học Dịch vọng B, Hà Nội. Đây là một hoạt động trong bộ sách “Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh tiểu học” của NXB Sư phạm - Bộ sách hướng dẫn giáo viên và học sinh thực hiện các hoạt động trải nghiệm thông qua các đề tài hấp dẫn, thú vị.
LtsNewsItems[0].Title

Giới thiệu tóm tắt Chương trình tổng thể

Chương trình tổng thể là văn bản quy định những vấn đề chung nhất, có tính chất định hướng của chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng cấp học...