• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/12/2015
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/12/2015
Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư
Số ký hiệu Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 Ngày ban hành 18/12/2015
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Đấu thầu
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
LtsNewsItems[0].Title

Giới thiệu tóm tắt Chương trình tổng thể

Chương trình tổng thể là văn bản quy định những vấn đề chung nhất, có tính chất định hướng của chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng cấp học...