• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/12/2015
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/12/2015
Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư
Số ký hiệu Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 Ngày ban hành 18/12/2015
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Đấu thầu
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
LtsNewsItems[0].Title

Thông qua chương trình tổng thể làm căn cứ xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục (28/07/2017)

Ngày 12/4/2017, Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân và ý kiến của Hội đồng quốc gia thẩm đị...