• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/03/2016
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2016
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/03/2016
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2016
Phê duyệt Danh mục Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông, vay vốn Ngân hàng Thế giới.
Số ký hiệu 455/TTg Ngày ban hành 22/03/2016
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Văn Bản chung
Cơ quan ban hành/ Người ký Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày có hiệu lực 10/04/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
LtsNewsItems[0].Title

Giới thiệu tóm tắt Chương trình tổng thể

Chương trình tổng thể là văn bản quy định những vấn đề chung nhất, có tính chất định hướng của chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng cấp học...