• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 19/07/2016
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 19/07/2016
Quyết định phê duyệt Sổ tay thực hiện dự án “ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP)”
Số ký hiệu 2445/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 19/07/2016
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Văn Bản chung
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực 19/07/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
LtsNewsItems[0].Title

Thông qua chương trình tổng thể làm căn cứ xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục (28/07/2017)

Ngày 12/4/2017, Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân và ý kiến của Hội đồng quốc gia thẩm đị...