• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 19/07/2016
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 19/07/2016
Quyết định phê duyệt Sổ tay thực hiện dự án “ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP)”
Số ký hiệu 2445/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 19/07/2016
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Văn Bản chung
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực 19/07/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
LtsNewsItems[0].Title

Giới thiệu tóm tắt Chương trình tổng thể

Chương trình tổng thể là văn bản quy định những vấn đề chung nhất, có tính chất định hướng của chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng cấp học...