• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/04/2016
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/04/2016
Số ký hiệu Tài liệu Hướng dẫn lồng ghép giới vào Chương trình, Sách giáo khoa giáo dục phổ thông Ngày ban hành 28/04/2016
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Văn bản khác
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
LtsNewsItems[0].Title

Giới thiệu tóm tắt Chương trình tổng thể

Chương trình tổng thể là văn bản quy định những vấn đề chung nhất, có tính chất định hướng của chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng cấp học...