• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/04/2016
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/04/2016
Số ký hiệu Tài liệu Hướng dẫn lồng ghép giới vào Chương trình, Sách giáo khoa giáo dục phổ thông Ngày ban hành 28/04/2016
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Văn bản khác
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...