• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/05/2006
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/05/2006
Quyết định Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông
Số ký hiệu QĐ16/2006/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 05/05/2006
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Văn Bản chung
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...
LtsNewsItems[0].Title

Giới thiệu tóm tắt Chương trình tổng thể

Chương trình tổng thể là văn bản quy định những vấn đề chung nhất, có tính chất định hướng của chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng cấp học...