• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/04/2019
  • Ngày hết hiệu lực: 13/04/2019
Thông báo mời thầu
Tên gói thầu Thuê CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Khoa học tự nhiên (1 chuyên gia)
Tên dự án Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông
Địa điểm bán/phát hành hồ sơ Tầng 4, Nhà A3 bis, Số 23, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Lĩnh vực đấu thầu Tư vấn
Hình thức lựa chọn nhà thầu Tuyển chọn tư vấn cá nhân
 Nguồn vốn Vốn WB
Thời gian bán/phát hành hồ sơ Từ ngày 03/04/2019 15:00 đến ngày 13/04/2019 15:00
Thời điểm đóng/mở thầu 13/04/2019 15:00
Thông tin gói thầu  

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

 

Quốc gia: VIỆT NAM

Tên dự án: HỖ TRỢ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (RGEP)

Nguồn vốn: Ngân hàng thế giới

Khoản tín dụng số: 5691-VN

Vị trí tư vấn: Chuyên gia tư vấn Việt Nam làm chủ biên sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiên (1 chuyên gia).

Số hiệu gói thầu: 2.1/IC/05_4-2

Chính phủ Việt Nam vay một khoản tín dụng của Ngân hàng thế giới (WB) để chi cho toàn bộ hoạt động Dự án RGEP, trong đó có hoạt động tuyển chọn chủ biên sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiên. Hoạt động này nhằm đạt được một trong các mục tiêu của Dự án RGEP là hoàn thành việc biên soạn một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông đầy đủ các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tuân thủ Hiệp định tài trợ, Sổ tay thực hiện Dự án RGEP và các thủ tục liên quan của WB và pháp luật Việt Nam.

Chủ biên là người chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiên, đáp ứng tiêu chuẩn sách giáo khoa quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa (Thông tư 33).

Các vấn đề về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả sách giáo khoa thực hiện theo quy định của pháp luật (Điều 21 Thông tư 33).

Thời gian bắt đầu thực hiện hợp đồng từ tháng 4/2019.

Yêu cầu đối với chủ biên:

- Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Vật lí, Hóa học, Sinh học hoặc chuyên ngành phù hợp với sách giáo khoa được biên soạn; am hiểu về khoa học giáo dục;

- Có đầy đủ quyền công dân, phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt;

- Tự nguyện tham gia biên soạn sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện.

Ngoài các yêu cầu trên, các tiêu chí sau sẽ được xem xét (thứ tự ưu tiên theo mức độ đạt được đối với từng tiêu chí):

- Đã tham gia biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông môn Vật lí hoặc môn Hóa học hoặc môn Sinh học;

- Đã tham gia một trong các công việc sau: xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trực tiếp dạy học môn Vật lí hoặc môn Hóa học hoặc môn Sinh học trong chương trình giáo dục phổ thông ở cấp học có sách giáo khoa được biên soạn.

- Đã tham gia giảng dạy hoặc hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh hoàn thành đề tài khoa học thuộc một trong các ngành: Vật lí, Hóa học, Sinh học hoặc chuyên ngành phù hợp với sách giáo khoa được biên soạn;

- Đã công bố bài báo hoặc công trình khoa học thuộc một trong các ngành: Vật lí, Hóa học, Sinh học hoặc chuyên ngành phù hợp với sách giáo khoa được biên soạn;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin phục vụ việc biên soạn sách giáo khoa.

Ban Quản lý Dự án RGEP trân trọng kính mời các chuyên gia quan tâm tới vị trí chủ biên gửi 02 bộ Hồ sơ lý lịch khoa học theo mẫu đính kèm (có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, thư điện tử) cho Ban Quản lý Dự án trước 15 giờ 00 phút ngày 13 tháng 4 năm 2019 theo địa chỉ:

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông

Tầng 4, Nhà A3 bis, Số 23, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (+84) 02432 151 663 (bấm tiếp số máy lẻ: 112)

E-mail: rgep@moet.gov.vn

Để được biết thêm thông tin về Điều khoản tham chiếu của chủ biên, các chuyên gia có thể liên hệ với Ban Quản lý Dự án RGEP trong các ngày làm việc (buổi sáng từ 8 giờ 00 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).

Trân trọng./.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Xuân Thành

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Tư vấn tham khảo mẫu lý lịch khoa học tại địa chỉ: https://www.mediafire.com/file/xado9ayxp1105pl/Form_Ly_lich_khoa_hoc_VN.doc/file

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/04/2019
  • Ngày hết hiệu lực: 13/04/2019
Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Khoa học tự nhiên (1 chuyên gia)
Số ký hiệu 2.1/IC/05_4-2 Ngày ban hành 01/04/2019
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Đấu thầu
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 13/04/2019