Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nhóm văn bản
Ngày ban hành
Tìm thấy: 70 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2.1/IC/05_4-3 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Vật lí, Hóa học, Sinh học cấp THPT (3 Chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_5 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK nhóm môn Khoa học xã hội (04 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_6 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Tin học (03 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_7 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Công nghệ (03 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_8 Thông báo mời thầu: Chủ biên SGK môn Giáo dục thể chất và môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (04 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_9 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Âm nhạc (03 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_10 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Mĩ thuật (03 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_11 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (03 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/06_1-1 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Tác giả SGK môn Tiếng Việt cấp tiểu học (7 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/06_1-2 Thông báo mời thầu CGTV-VN làm Tác giả SGK môn Ngữ văn cấp THCS (7 chuyên gia) 01/04/2019
LtsNewsItems[0].Title

Chương trình phổ thông mới: Thiếu thiết bị, cô sẽ hát cho trò nghe?

VOV.VN - Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới khẳng định, chương trình sẽ khuyến khích học sinh tự phát hiện năng lực và thói quen tự học.