Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nhóm văn bản
Ngày ban hành
Tìm thấy: 70 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2.1/IC/05_4-3 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Vật lí, Hóa học, Sinh học cấp THPT (3 Chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_5 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK nhóm môn Khoa học xã hội (04 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_6 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Tin học (03 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_7 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Công nghệ (03 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_8 Thông báo mời thầu: Chủ biên SGK môn Giáo dục thể chất và môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (04 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_9 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Âm nhạc (03 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_10 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Mĩ thuật (03 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_11 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (03 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/06_1-1 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Tác giả SGK môn Tiếng Việt cấp tiểu học (7 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/06_1-2 Thông báo mời thầu CGTV-VN làm Tác giả SGK môn Ngữ văn cấp THCS (7 chuyên gia) 01/04/2019
LtsNewsItems[0].Title

Xã hội hóa biên soạn SGK: Đột phá để thay đổi chất lượng giáo dục

Chủ trương xã hội hóa (XHH) biên soạn sách giáo khoa (SGK) là quan điểm tiến bộ. Sự đột phá này làm thay đổi chất lượng cũng như bộ mặt của giáo dục Việt Nam, nên cần quyết tâm, kiên định, vượt khó để triển khai.