Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nhóm văn bản
Ngày ban hành
Tìm thấy: 70 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2.1/IC/05_4-3 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Vật lí, Hóa học, Sinh học cấp THPT (3 Chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_5 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK nhóm môn Khoa học xã hội (04 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_6 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Tin học (03 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_7 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Công nghệ (03 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_8 Thông báo mời thầu: Chủ biên SGK môn Giáo dục thể chất và môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (04 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_9 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Âm nhạc (03 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_10 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Mĩ thuật (03 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/05_11 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (03 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/06_1-1 Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Tác giả SGK môn Tiếng Việt cấp tiểu học (7 chuyên gia) 01/04/2019
2.1/IC/06_1-2 Thông báo mời thầu CGTV-VN làm Tác giả SGK môn Ngữ văn cấp THCS (7 chuyên gia) 01/04/2019
LtsNewsItems[0].Title

Nâng cao giáo dục môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông

Đó là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Hữu Độ tại chương trình tập huấn bồi dưỡng về giáo dục Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông cho gần 300 giáo viên cốt cán và cán bộ Sở/Phòng GD&ĐT phụ trách môn Lịch sử của các trường 31 tỉnh thành phố phía Bắc, ngày 9/10 tạ...